W środę, 8 maja, w godzinach 10:00 – 13:00, w Urzędzie Miasta Żyrardowa funkcjonować będzie Wojskowe Centrum Rekrutacji Warszawa-Ochota. 

Wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość porozmawiania z wojskowymi rekruterami, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania na temat różnych form pełnienia służby wojskowej.

O powołanie do służby wojskowej może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • 18 lat,
 • polskie obywatelstwo,
 • odpowiednie wykształcenie:
  – do korpusu szeregowych – min. podstawowe,
  – do korpusu podoficerów – min. średnie,
  – na kurs oficerski – wyższe (tytuł magistra),
  – na uczelnie wojskowe – średnie z maturą;
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej,
 • ma nieposzlakowaną opinię,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne.

Zapraszamy!