W poniedziałek, 19 września, Zastępca Prezydenta Adam Lemiesz podpisał umowę na zakup i dostawę do miejskich szkół sprzętu komputerowego – laptopów, komputerów stacjonarnych, monitorów, tabletów, urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów interaktywnych. Wykonawcą zadania jest firma MKM Market Małgorzata Modzelewska z Warszawy. To kolejny etap realizacji projektu pn. „Eusługi dla szkół w ramach ZIT”.

Projekt zakłada zakup sprzętu i oprogramowania dla 47 szkół podstawowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego z obszaru 9 gmin (Nadarzyn, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Stare

Babice i Żyrardów), które pozwolą na wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnią możliwość realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19.

Zaplanowano też wdrożenie wspólnej e-usługi, która będzie udostępniona zarówno dla nauczycieli szkół biorących udział w projekcie, jak również kadry pedagogicznej innych szkół z obszaru objętego ZIT (dzięki czemu projekt będzie miał oddziaływanie dla całego obszaru WOF). Ponadto przewidziane jest doradztwo informatyczne integralnie związane z realizacją projektu.

Całkowita wartość projektu to 9 742 251,51zł, w tym kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych to 6 701 322,62 zł. Kwota dofinansowania dla Miasta Żyrardowa wynosi 858 517,98 zł.

W ramach projektu do szkół w Żyrardowie trafi następujący sprzęt:

– Szkoła Podstawowa nr 1 – monitory interaktywne, roboty do nauki programowania,

– Szkoła Podstawowa nr 2 – laptopy, komputery stacjonarne, kamera internetowa, monitory interaktywne, systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe, zestaw robotów, programy edukacyjne,

– Szkoła Podstawowa nr 3 – laptopy, monitory interaktywne, oprogramowanie do działań edukacyjnych, roboty do nauki programowania,

– Szkoła Podstawowa nr 4 – laptopy, komputery stacjonarne, urządzenia wielofunkcyjne, tablety, monitory interaktywne, systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe,

– Szkoła Podstawowa nr 6 – monitory interaktywne,

– Szkoła Podstawowa nr 7 – monitory interaktywne i notebooki.

Wcześniej podpisana została umowa na zakup i dostawę robotów edukacyjnych oraz kamery. Aktualnie umowa ta jest w trakcie realizacji. A w ślad za umową podpisaną w miniony poniedziałek, wkrótce do szkół trafi sprzęt komputerowy. Z kolei w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na zakup oprogramowania. Ponadto konieczne jest powtórzenie  postępowania na wyłonienie wykonawcy na modernizację okablowania sieciowego w Szkole Podstawowej nr 4. Zakłada się że wszystkie zadania zaplanowane w ramach projektu zakończą się 31 grudnia 2022 roku.

Projekt pn. „Eusługi dla szkół w ramach ZIT” otrzymał dofinansowanie w ramach Podziałania 2.1.2 E – usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.