Niedawno zakończyła się przebudowa ulic Łubieńskiego i Sławińskiego oraz budowa ul. Wrzosowej. W trakcie remontu jest ul. Moniuszki. Trwa budowa ul. Witosa, dobiega końca przebudowa ul. Armii Krajowej. Tymczasem rozpoczęły się roboty drogowe w ul. Szarych Szeregów i ul. Słonecznej.

W ul. Szarych Szeregów i ul. Słonecznej zostaną wybudowane nawierzchnie jezdni asfaltowej, chodniki, miejsca postojowe, zjazdy do posesji, studzienki kanalizacji deszczowej, kanał technologiczny oraz oświetlenie uliczne. Na koniec zostanie wdrożona stała organizacja ruchu w postaci oznakowania poziomego i pionowego. Realizacja inwestycji wiąże się z utrudnieniami w ruchu drogowym i pieszym. W tym miesiącu nastąpi demontaż starych słupów oświetleniowych, które zostaną wymienione na nowe. W związku z tym należy liczyć się z brakiem oświetlenia ulicznego w tym rejonie. Za utrudnienia przepraszamy.

Inwestycja powinna się zakończyć w pierwszym półroczu br.

Wartość robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową wynosi 4.986.210,90 zł brutto. Wykonawcą jest firma TIT BRUK Tomasz Knopik.

Ulice Szarych Szeregów i Słoneczna przebudowywane są w ramach zadania  pn. „Przebudowa dróg gminnych usprawniająca komunikację na terenie miasta Żyrardowa”, na realizację którego Miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych..