Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie 3 czerwca br. ogłosił po raz trzeci zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania publicznego pn. „Senior-Artysta bez czasu i granic” realizowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie publiczne, na które Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski  pozyskał środki zewnętrzne z Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu „Mazowsze dla Seniorów 2024”, współfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego Instrumentu wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024, którego realizację zamierza się powierzyć organizacjom pozarządowym dotyczą projektu „ Senior-Artysta bez czasu i granic”.

Termin składania ofert upływa 10.06.2024 roku o godz. 16:00.

Zachęcamy organizacje społeczne do zapoznania się z ogłoszeniami i do składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie:

https://cus-zyrardow.pl/trzecie-zapytanie-ofertowe-dot-mazowsze-dla-seniorow-pn-senior-artysta-bez-czasu-i-granic/

Szczegółowych informacji na temat konkursów udziela Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, któremu Prezydent Miasta Żyrardowa powierzył ich przeprowadzenie.

Siedziba CUS znajduje się w Żyrardowie przy ul. Piaskowej 21/23, nr tel. 46 855 21 36 lub 451-115-684.