Znamy już rezultaty egzaminów końcowych w żyrardowskich szkołach prowadzonych przez Miasto Żyrardów. Zarówno tegoroczni maturzyści z „Czerwoniaka”, jak i ósmoklasiści, kończący szkoły podstawowe, uzyskanymi wynikami zasłużyli na nasze gratulacje.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń ósmej klasy musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest natomiast określona minimalna liczba punktów, jaką uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Należy jednak pamiętać, że wynik egzaminu ósmoklasisty, to jedno z ważnych kryteriów naborowych do szkół ponadpodstawowych.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W tym roku egzamin przeprowadzony został w trzy kolejne dni maja:

  • 25 maja – egzamin z języka polskiego,
  • 26 maja – egzamin z matematyki,
  • 27 maja – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Mimo trwającego w tym czasie stanu epidemii, egzamin odbył się bez zakłóceń.

Najlepiej spośród naszych szkół wypadła Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Stanisława Staszica, osiągając średni wynik z języka polskiego na poziomie 64%,
z matematyki na poziomie 55% i języka angielskiego na poziomie 80% – i tym samym przewyższając średnie wyniki szkół w skali gminy, powiatu oraz województwa mazowieckiego.

Egzamin maturalny

Świadectwa maturalne odebrali też absolwenci „Czerwoniaka”. W tym roku w klasach trzecich Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie uczyło się 143 uczniów. Wszyscy przystąpili do matury, osiągając – pomimo zdalnego nauczania i pandemii – wynik lepszy niż w latach ubiegłych.

Z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym maturzyści osiągnęli średnie wyniki: 66.9% – język  polski,  71,2% – matematyka, 86,8% – język angielski. 23 osoby uzyskały wynik 100% z języka angielskiego, a 3 osoby z matematyki. Z egzaminów obowiązkowych uczniowie uzyskali 115 wyników na poziomie 90% lub wyżej. Zdawalność matur wyniosła 96%. W terminie majowym egzamin z języka polskiego zdało 99% osób, z angielskiego 98,6 % i z matematyki 98%. Co ważne, nie ma wśród tegorocznych maturzystów osób, które nie mogą poprawić swojego wyniku w sierpniu.

Gratulujemy wszystkim i życzymy dalszych sukcesów na kolejnych etapach nauki!