W ramach nowego pakietu usług Centrum Usług Społecznych uruchomiło Żyrardowskie Biuro Interwencyjne. Znajdzie w nim pomoc każdy mieszkaniec Żyrardowa, który nagle znalazł się w trudnej sytuacji i potrzebuje szybkiej, doraźnej pomocy. W biurze można uzyskać poradę od psychologa, pedagoga, prawnika. Biuro działa w budynku przy ul. Kościuszki 29 w siedzibie doradztwa prawnego Ann-Lex. Szczegółowe godziny dyżurów biura znajdują się na stronie internetowej www.cus-zyrardow.pl.

Usługa polega na uzyskaniu doraźnej pomocy w nagłych i trudnych sytuacjach życia codziennego. Mogą one dotyczyć np. trudności w wychowaniu dzieci, doświadczenia śmierci lub choroby bliskiej osoby, nieprzewidzianych trudności prawnych. Specjaliści udzielą wsparcia i porady oraz wskażą kierunki dla uzyskania długotrwałej pomocy, jeśli będzie ona potrzebna.

Wykaz wszystkich usług społecznych oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://cus-zyrardow.pl/uslugi-spoleczne/ lub na miejscu, w siedzibie CUS.

Centrum Usług Społecznych zaprasza mieszkańców do zgłaszania zainteresowania skorzystaniem z usług przewidzianych w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa.

Czekamy na Państwa zgłoszenia pod nr tel.: 46 855 31 26 w. 12, kom. 519 441 704, mailem na adres , bądź osobiście w siedzibie CUS przy ul. Armii Krajowej 3, w godz. 8.00 – 16.00.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i zgłaszania zainteresowania!

Projekt ,,Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.