Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów ogłosiło przetarg na wynajem lokali użytkowych. Spółka dysponuje ciekawą i zróżnicowaną ofertą. Do wynajęcia jest jedenaście lokali zlokalizowanych w centrum miasta. Najmniejszy lokal ma 17 m², a największy 167,21 m2. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Na przetarg wystawiono lokale użytkowe w następujących lokalizacjach:

– ul. Bankowa 5, pow. 123,43 m²,
– ul. Waryńskiego 48, pow. 17,68
m²,
– ul. Mireckiego 63, w tym: piwnica i zaplecze, pow. 77,89
m²,
– ul. Łukasińskiego 24, pow. 18,20 m2
– ul. Mireckiego 63, pow. 47,53 m2
– ul. 1 Maja 84E, pow. 40,55 m2
– ul. Narutowicza 23, 47,80 m2
– ul. Chopina 2, pow. 45,72 m2
– ul. Chopina 17, pow. 44,35 m2
– ul. 1 Maja 54, pow. 167,21 m2
– ul. Okrzei 47, pow. 96,86 m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu na lokal użytkowy jest złożenie oferty na stosownym formularzu, po uprzednim obejrzeniu lokalu.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie (pokój numer 7) Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 5, w terminie do dnia 30 listopada, do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu o przetargu, opublikowanym na stronie Spółki: www.pgm.zyrardow.pl. Bliższych informacji udziela Dział Administratorów PGM, nr tel. 46 858-10-11, 46 858-10-03.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania:
lokale uzytkowe_listopad