W poniedziałek, 6 maja, Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa, Adam Lemiesz, miał zaszczyt pogratulować w imieniu swoim oraz prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, ogromnego sukcesu, jaki osiągnęły dwie uczennice Liceum Ogólnokształcącego im S. Żeromskiego w Żyrardowie. Lena Kwietniewska z kl. IV D, uczennica pani profesor Kingi Sałaj oraz Marcelina Gadomska z kl. III E, uczennica pani profesor Marty Czarnockiej zostały finalistkami LIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

To wielkie osiągnięcie, wymagające kilku miesięcy ciężkiej pracy. Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski, w dowód uznania dla zdolnych, a zarazem niezwykle pracowitych dziewcząt, przekazał im dyplomy gratulacyjne oraz pamiątkowe nagrody z życzeniami czerpania satysfakcji z pogłębiania wiedzy, a także kolejnych sukcesów, pozwalających na realizację marzeń i dalszych planów edukacyjnych.

Listy gratulacyjne prezydent skierował także do nauczycielek, przygotowujących dziewczęta do olimpiady oraz do pani Beaty Stawickiej, Dyrektor Szkoły.

Przypomnijmy, Lena Kwietniewska opracowała do Olimpiady temat o ekologii romantycznej, a Marcelina Gadomska badała nazewnictwo kosmosu. W listopadzie odbyły się ustne eliminacje szkolne w formie obrony tez wypowiedzi pisemnej. Kolejne dwa etapy miały miejsce w Komisjach Okręgowych na UKSW w Warszawie – tam kolejne dwie rozprawki i egzamin ustny. Efektem jest zakwalifikowanie do zawodów ogólnopolskich i tytuł finalisty LIV OLiJP.

Nagrodą dla dziewcząt są trzy stuprocentowe wyniki na egzaminach maturalnych z języka polskiego, zarówno ustnego, jak i pisemnych na poziomach podstawowym i rozszerzonym. Lena i Marcelina mają również ułatwioną rekrutację na studia wielu kierunków.

Gratulujemy serdecznie!