Wsparcie polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna przygotowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach projektu Miasto Żyrardów otrzymało ze środków budżetu państwa 945 900 zł na wyposażenie szkół w sprzęt stanowiący nowoczesne oraz interaktywne pomoce naukowe. Dofinansowanie stanowi 100% wartości zadania.

Według Katalogu wyposażenia wydanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zakupiono i przekazano do miejskich Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, m.in.: kamery przenośne cyfrowe wraz z akcesoriami, aparaty fotograficzne wraz z stabilizatorem, drukarki 3D oraz urządzenia do sterowania drukarkami, filamenty – tworzywa termoplastyczne do drukarek, roboty edukacyjne wraz z akcesoriami, klocki do samodzielnej konstrukcji,  gogle wirtualnej rzeczywistości, mikrofony, słuchawki studyjne, konsole/miksery dźwięku wraz z akcesoriami, mikroskopy wraz z kamerą dokumentową, sprzęt optyczny- teleskopy, długopisy 3D. Dodatkowo SP Nr 3 otrzymała zestaw konstrukcyjny, modułowy: Woda, Powietrze, Energia oraz zestaw do badania załamania i odbicia wiązki światła, ramy tkackie, wagę jubilerską/laboratoryjną, oscyloskop, suwmiarki.

Wsparcie w ramach rozwoju szkolnej infrastruktury umożliwia prowadzenie zajęć w atrakcyjny sposób, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Aparatura nowoczesnej generacji pomaga uczniom poszerzać wiedzę oraz doskonalić ich umiejętności związane z nowymi technologiami, cyfryzacją i robotyką.

 

 

Na zdjęciach uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 podczas zajęć z wykorzystaniem sprzętu i pomocy dydaktycznych z projektu ,,Laboratoria przyszłości” oraz prace uczniów wykonane na drukarce 3D przy pomocy filamentu.