Chcesz uzyskać dofinansowanie na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego? Zgłoś się do punktu konsultacyjnego Programu „Czyste powietrze”! Uzyskasz tam informację o Programie oraz wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, jak również pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Punkt znajduje się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ul. Mostowej 1.  Punkt czynny jest w każdy poniedziałek od godziny 13.00 do 18.00 i środę od godziny 8.00 do 13.00. Prowadzony jest przez Miasto Żyrardów na mocy porozumienia o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przypominamy, że w ramach Programu „Czyste powietrze” jest możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli/współwłaścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego.

Zachęcamy do składania wniosków i korzystania z doradztwa w punkcie konsultacyjnym.

Konsultantem do spraw Programu „Czyste powietrze” z ramienia Urzędu Miasta Żyrardowa jest Pan Andrzej Górecki (tel. kontaktowy do konsultanta 665 666 489).