Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 11 kwietnia do 2 maja 2024 roku.

Wnioski i uwagi można składać:

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Formularz uwag i opinii oraz wersja elektroniczna projektu uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego opublikowane są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl

Z projektem uchwały w wersji papierowej można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00. w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, przy al. „Solidarności” 61 w Warszawie – wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 24 kwietnia w formie online. Podczas spotkania zostanie przedstawiona prezentacja dot. programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. W spotkaniu wezmą udział specjaliści z dziedziny akustyki, zaangażowani w tworzenie ww. programu. Aby dołączyć do spotkania należy się zarejestrować. Po zarejestrowaniu się każdy uczestnik otrzyma link do spotkania.