Drodzy Mieszkańcy Żyrardowa,

Dziękujemy za waszą aktywność w badaniu dotyczącym potrzeb społecznych naszej, lokalnej społeczności. Ponad tysiąc osób udzieliło odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, a kilkadziesiąt uczestniczyło w spotkaniach grupowych i indywidualnych wywiadach. Wasze opinie i spostrzeżenia pozwoliły firmie wykonującej diagnozę potrzeb, określić rekomendacje dotyczące funkcjonowania nowej instytucji – Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Na ostatniej prostej naszego badania, Wykonawca – firma Swarmcheck, chce skonsultować z Wami wnioski płynące z diagnozy. Dlatego zapraszamy Was na spotkania konsultacyjne.
Spotkania odbędą się online, w najbliższy wtorek, środę i czwartek o godzinie 18.00.
  • 27 IV; temat spotkania dotyczyć będzie: edukacji publicznej, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania rodzin oraz systemu pieczy zastępczej,
  • 28 IV; głównymi omawianymi zagadnieniami będą: przeciwdziałanie bezrobociu, pobudzanie aktywności obywatelskiej, reintegracja zawodowa i społeczna oraz kultura,
  • 29 IV, skupimy się na tematach: promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, mieszkalnictwa, wsparcia osób niepełnosprawnych, kultury fizycznej i turystyki.
Na poszczególne spotkania możecie zapisać się pod linkiem: 👉 https://form.typeform.com/to/wj9dukY8

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie!