Prezydent Miasta Żyrardowa rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresach:

  • ochrona i promocja zdrowia,
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym propagowanie wśród mieszkańców aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem https://www.bip.zyrardow.pl/5325,otwarte-konkursy-ofert.