Prezydent Miasta Żyrardowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Zadanie realizowane będzie poprzez socjoterapię – trening umiejętności społecznych. To działanie wspierające określone w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa. Wykonawcą usługi do końca tego roku będzie Stowarzyszenie „Świetlik” w Żyrardowie.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Żyrardowa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu opublikowane jest na stronie: https://www.bip.zyrardow.pl/.