Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie  „Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Do realizacji zadania zostały wybrane następujące organizacje,  uprawnione i spełniające wymogi konkursu podmioty oraz przyznano następujące kwoty dotacji:

  1. Fundacja Fabryka Feniksa-25 000 zł

Zarządzenie nr 200/24 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 maja br. opublikowane jest  na stronie www.bip.zyrardow.pl w zakładce Otwarte konkursy ofert.

Szczegółowe informacje uzyskać można również w Centrum Usług Społecznych, nr tel. tel. (46) 855-31-26  lub 519-441-704.