Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji czasu wolnego w formie stacjonarnej lub wyjazdowej dla dzieci i młodzieży z terenu Żyrardowa w okresie ferii letnich w 2024 r.

Do realizacji zadania zostały wybrane następujące organizacje,  uprawnione i spełniające wymogi konkursu podmioty oraz przyznano następujące kwoty dotacji:

 1. Kids Fitness Club, LATO Z KIDSAMI 2024, 22.000,00 zł;
 2. Stowarzyszenie „Przybył i Złapał – Sportowe Emocje”,  AQUA SUMMER CUP – cykl turniejów sportowych nad Zalewem Żyrardowskim. Zadanie nr 2 – Wypoczynek stacjonarny, 15.000,00 zł;
 3. Hufiec Żyrardów – Chorągiew Mazowiecka ZHP, Ahoj Przygodo – Hufiec ZHP Żyrardów, 21.000,00 zł,
 4. Hufiec Żyrardów – Chorągiew Mazowiecka ZHP, Półkolonie żeglarskie – ABC Optymist, 15.000,00 zł;
 5. Hufiec Żyrardów – Chorągiew Mazowiecka ZHP, Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku Kolonia letnia w Łazach z elementami kodowania i robotyki, 20.000,00 zł;
 6. Stowarzyszenie „Niezwykli” na rzecz wspierania dzieci i młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie, Półkolonie w mieście dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością: zabawa, nauka, kultura, integracja społeczna, aktywne spędzanie czasu wolnego, 15.000,00 zł;
 7. Miejskie Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień „Dotyk Nadziei”, ,,Pasja przeciwdziała uzależnieniom”. Letnie zajęcia dla dzieci z terenu Żyrardowa, 15.610,00 zł;
 8. Oratorium św. Jana Bosko, Lato w Oratorium 2024, 30.000,00 zł;
 9. Oratorium św. Jana Bosko, Lato z Oratorium 2024, 35. 000,00 zł;
 10. Żyrardowskie Stowarzyszenie Pływaków i Ratowników, Organizacja czasu wolnego w formie stacjonarnej dla dzieci i młodzieży z terenu Żyrardowa pn. „Pływackie Półkolonie LATO 2024”, 20.000,00 zł;
 11. Żyrardowskie Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Organizacja czasu wolnego w formie wyjazdu dla dzieci i młodzieży z terenu Żyrardowa pn. „Młodzieżowy Obóz Sportów Wodnych 2024”, 21.390,00 zł;
 12. Stowarzyszenie Sport Life, Lato 2024, 40.000,00 zł.

Zarządzenie nr 201/24 Prezydenta Miasta z dnia 29 maja br. opublikowane jest na stronie https://www.bip.zyrardow.pl.

Szczegółowe informacje uzyskać można również w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, nr tel. 46 858 15 71.