Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrona i promocja zdrowia w 2024 r.

Do realizacji zadania zostały wybrane następujące organizacje,  uprawnione i spełniające wymogi konkursu podmioty oraz przyznano następujące kwoty dotacji:

  1. Stowarzyszenie Sport Life, Żyrardów na zdrowie 2024, 15 000,00 zł,
  2. Stowarzyszenie „Żyrardów Nosi”, „Czego Jaś się nie nauczy…” – wielowymiarowa profilaktyka nadwagi i otyłości”, 5 500,00 zł.

Zarządzenie nr 168/24 Prezydenta Miasta z dnia 6 maja br. opublikowane jest na stronie https://www.bip.zyrardow.pl.

Szczegółowe informacje uzyskać można również w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, nr tel. 46 858 15 71.