Prezydent Miasta Żyrardowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w tym pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem

https://www.bip.zyrardow.pl/5325,otwarte-konkursy-ofert?tresc=60569