Prezydent Miasta Żyrardowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: zajęcia opiekuńczo – wychowawcze na rzecz dzieci w formie świetlicy.