Prezydent Miasta Żyrardowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego: zajęcia opiekuńczo – wychowawcze na rzecz dzieci w formie świetlicy w 2022 roku.

Wyniki konkursu dostępne są na stronie https://www.bip.zyrardow.pl/