Zachęcamy do udziału w konkursie literackim organizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie. Ideą konkursu jest upamiętnienie wydania „Ballad i romansów” w pierwszym tomie „Poezyj” Adama Mickiewicza, w dwusetną rocznicę tego wydarzenia oraz zaangażowanie uczestników do twórczej pracy literackiej.

Aby przystąpić do konkursu należy napisać baśń pt. „Zatopione miasto”, prezentującą legendę przedstawioną przez Adama Mickiewicza w balladzie „Świteź” (objętość do 7, 5 tys. słów). Do konkursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 12 lat.

Prace należy składać do 18 lutego 2022 roku (do godz. 18.00) w Bibliotece Fabrycznej przy ul. 1 Maja 52 lub przesłać listem poleconym na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna  im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie, ul. Mostowa 1, 96-300 Żyrardów, z dopiskiem „Konkurs Zatopione miasto”.

Regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje na stronie internetowej Biblioteki: http://mbp.zyrardow.pl/aktualnosci/konkurs-na-basn-literacka-zatopione-miasto-2/