Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski zaprasza do udziału w konkursie plastycznym ,,Kartka świąteczna z Żyrardowa”. Konkurs kierowany jest do dzieci (od 6 lat), młodzieży i dorosłych, zamieszkałych w Żyrardowie.

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej. Dopuszcza się collage i technikę komputerową, w formacie nie mniejszym niż A6 i nie większym niż A3. Praca musi nawiązywać do tytułu konkursu, przedstawiać atmosferę świąt bożonarodzeniowych w naszym mieście oraz odwoływać się do elementów charakterystycznych dla  Żyrardowa – poprzez symbol, zabytkowy obiekt czy postać związaną z Żyrardowem.

Gotowe prace należy dostarczyć do Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 2 w Żyrardowie (pokój nr 3) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta. Do pracy należy dołączyć wypełnione i podpisane przez pełnoletniego autora lub rodziców (opiekunów prawnych) niepełnoletniego autora, dokumenty w formie skanów: formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu) i oświadczenie RODO (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Na kartki czekamy do dnia 20 listopada 2023 r.

Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych: 6-8 lat, 9-12 lat, 13-15 lat, 16 i więcej lat.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Wybrane karty, spośród nagrodzonych, zostaną wydrukowane i bezpłatnie rozdawane w Urzędzie Miasta i podległych mu jednostkach.

Organizatorem konkursu jest Miasto Żyrardów, koordynatorem – Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miasta Żyrardowa, nr tel. 46 858 15 21.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu (poniżej↓↓↓) i zapraszamy do udziału!

Regulamin konkursu 

Karta zgłoszenia

Oświadczenie RODO