W ślad za pozyskanym dofinansowaniem na budowę kompleksu basenów letnich w historycznej lokalizacji dawnego basenu przy ul. Farbiarskiej, Miasto przystępuje do realizacji inwestycji. Niebawem rozpocznie się procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia Wykonawcy. Inwestycja jeszcze do niedawna pozostająca w sferze marzeń wielu mieszkańców Żyrardowa staje się faktem!

Przypomnijmy, na budowę basenów odkrytych wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową Miasto pozyskało 10 mln zł dofinansowania.

Zakres funkcjonalny nowego miejsca rekreacji obejmować będzie:

  • trzy baseny zewnętrzne;
  • bosko do piłki siatkowej
  • wodny plac zabaw
  • budynki: kas z zapleczem, ratownika z zapleczem, sanitarne dostępne dla osób niepełnosprawnych, technologiczne i magazynowe;
  • niezbędną infrastrukturę – schody terenowe, chodniki, murki oporowe, oświetlenie terenowe;
  • małą architekturę – prysznice plenerowe, ławki, plenerowe kabiny do przebierania, zadaszenia, żagle zacieniające, stojaki na rowery, kosze na odpady;

Uzupełnieniem zadania (powstałej infrastruktury sportowo-turystycznej) będzie budowa ul. Farbiarskiej (dł. ok. 138 m), tj. drogi dojazdowej do basenu.