Po 28 latach służby w Policji, w tym prawie 10 latach pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu żyrardowskiego oraz rozwoju Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, insp. Arkadiusz Zgieb odszedł na emeryturę. W imieniu Samorządu Miasta Żyrardowa, za wieloletnią współpracę oraz służbę na rzecz mieszkańców Żyrardowa podziękował Komendantowi Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski, wręczając okolicznościowy grawerton.

Uroczystość pożegnania i zdania stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie przez insp. Arkadiusza Zgieba odbyła się w obecności policjantów z żyrardowskiej Komendy, pracowników cywilnych, przedstawicieli związku zawodowego policjantów oraz samorządowców z terenu powiatu żyrardowskiego.

– Moje serce zawsze było niebieskie –  tymi słowami  ins. Arkadiusz Zgieb spuentował swoje pożegnalne wystąpienie, podsumowujące pracę w żyrardowskiej komendzie oraz współpracę m.in. z lokalnymi władzami samorządowymi Miasta Żyrardowa, Powiatu Żyrardowskiego oraz gmin. Padło wiele ciepłych słów w kierunku współpracowników z którymi insp. Arkadiusz Zgieb pracował w żyrardowskiej komendzie. – Zdejmuję mundur policjanta, ale zawsze możecie liczyć na moje wsparcie – powiedział. Sukcesów w pracy, a przede wszystkim awansu na stanowisko Komendanta Powiatowej Policji w Żyrardowie życzył mł. insp. Edycie Marczewskiej, zajmującej stanowisko I Zastępcy Komendanta, a od jutra pełniącej obowiązki Komendanta.

Specjalne podziękowania wraz z bukietem kwiatów Komendant złożył na ręce swojej małżonki za wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość.