Wzdłuż Pisi Gągoliny, na odcinku od ulicy Kanałowej do jazu przy ulicy Słowiańskiej, przez ostatnich kilka miesięcy budowana była drewniana kładka, którą dziś uroczyście otworzył prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski wraz z wykonawcą inwestycji i uczniami SP nr 4.

Od dziś możemy bezpiecznie spacerować wzdłuż rzeki po drewnianych podestach wyniesionych ponad teren otoczony dziką roślinnością. W kilku miejscach kładki wybudowano także prostokątne i trójkątne tarasy widokowe, wyposażone w ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne. Wzdłuż trasy możemy zauważyć zainstalowane nowe budki lęgowe dla ptaków.

Wartość inwestycji to łącznie 7 679 770,16 zł. Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – etap II” przy znaczącym dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kładka to nasze wspólne dobro! Dbajmy o nią, aby jak najdłużej zachowała swój obecny wygląd i służyła nam wszystkim długie lata!