Blisko 1,5 mln zł pozyskało Miasto Żyrardów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na przebudowę ul. ks. O. Wittenberga. Przygotowany przez samorząd wniosek znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Przebudową objęta zostanie cała ulica ks. O. Wittenberga, począwszy od skrzyżowania z ul. Limanowskiego aż do ul. Żeromskiego. Projekt zakłada m.in. wymianę nawierzchni jezdni, wykonanie obustronnych zatok do parkowania, a także obustronnego chodnika z betonowej kostki brukowej.  Modernizacji podlegać będzie również odwodnienie ulicy.

Poważnej przebudowie ulegnie skrzyżowanie ulic Sikorskiego, Limanowskiego, Konarskiego i Wittenberga.  Dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz zapewnienia płynności ruchu w tym rejonie miasta , powstanie tu, drugie już w Żyrardowie, rondo.

Inwestycja rozpocznie się jeszcze w tym roku.