W Żyrardowie gościli dziś Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik oraz Mirosław Adam Orliński, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Wizyta związana była z zawarciem umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na projekty, które w najbliższym czasie realizowane będą w naszym mieście.

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”, z dofinansowaniem na poziomie 70%, powstanie w Żyrardowie pumptrack. Kwota dofinansowania, to 200 000 zł, przy wartości zadania na poziomie blisko 300 000 zł.

Kolejna podpisana dziś umowa gwarantuje wsparcie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Przypomnijmy, że korzystając z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”, Miasto wystąpiło w tym roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i skutecznie pozyskało środki w wysokości 50.000 zł, z przeznaczeniem dla 5 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Żyrardowa, na realizację wskazanych przez nie zadań.

Trzecia umowa na dofinansowanie, dotyczy środków na edukację. W ramach “Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie otrzyma zakupiony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego sprzęt i oprogramowanie m.in.: komputery stacjonarne, monitory interaktywne, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, tablety, projektory multimedialne, oprogramowanie interaktywne 3D, oprogramowanie umożliwiające naukę zdalną, e-podręczniki (w szczególności do nauki języka angielskiego) oraz oprogramowanie do nauki gry w szachy. Projekt zakłada również realizację szkoleń dla nauczycieli i uczniów z zakresu prowadzenia nauki w formie zdalnej przy użyciu zakupionego sprzętu. Przewidziane jest też zapewnienie dostępu do internetu dla wybranych uczniów nieposiadających możliwości uczestniczenia w zdalnych zajęciach lekcyjnych. Wartość wsparcia dla szkoły określona jest na poziomie, co najmniej 80.000,00 zł.

Ostatnia z zawartych umów dotyczy projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. „Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie”. Projekt przygotowany został wspólnie przez Rzymskokatolicką Parafię Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie oraz Miasto Żyrardów, przy czym samorząd pełni tutaj rolę partnera projektu. Dofinansowanie w wysokości blisko 1 mln. zł przeznaczone będzie na wzmocnienie pinakli kościoła, termomodernizację obiektu celem poprawy jego efektywności energetycznej oraz wykonanie usprawnień dla osób niepełnosprawnych.

Poza umowami na projekty z Żyrardowa, w gościnnych murach Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda, podpisano dziś także kilka innych umów na dofinansowanie projektów zgłaszanych przez gminy subregionu żyrardowskiego. Stąd obecność w naszym mieście również przedstawicieli m.in. Miasta i Gminy Wiskitki, Gminy Puszcza Mariańska, Gminy Sochaczew, Gminy Brochów, Gminy Rybno, Miasta Warka oraz Miasta i Gminy Mszczonów. Marszałek Adam Struzik wręczył dziś w Żyrardowie także certyfikaty #CennyZabytek oraz oficjalnie wciągnął flagę Mazowsza na maszt na Placu Jana Pawła II.

„Cieszę się, że jako stolica subregionu żyrardowskiego, byliśmy gospodarzami dzisiejszego spotkania i że mogliśmy pochwalić się przed naszymi gośćmi unikalnym charakterem Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda – powiedział prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. – Liczba podpisanych dziś umów na dofinansowanie jest najlepszym dowodem, że subregion żyrardowski odważnie i skutecznie walczy o środki zewnętrzne dla naszych społeczności lokalnych.”