Prezydent Miasta Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski, podpisał dziś umowę na dofinansowanie III etapu projektu pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych, który pozwoli nam wybudować kolejne kilometry ścieżek rowerowych, posiłkując się środkami europejskimi.

Jest to projekt realizowany w ramach porozumienia partnerskiego pomiędzy Gminą Michałowice (Lider) oraz Gminą Brwinów, Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Nadarzyn, Gminą Miastem Pruszków i Miastem Żyrardów (Partnerzy projektu). Całkowita wartość projektu, którego dotyczy podpisana dziś umowa, to 24 235 884,29 zł, przy czym 80% kosztów, czyli 19 388 013,83 zł, zostanie dofinansowane z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowisku systemu transportu rowerowego, co przyczyniać się będzie do zmniejszania emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych ze źródeł liniowych spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy na obszarze gmin południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Planowany do realizacji układ tras rowerowych zapewni bezpieczne, wygodne, spójne i bezpośrednie połączenia komunikacyjne w skali poszczególnych gmin oraz w całym obszarze WOF, a także zaspokoi zapotrzebowanie społeczne na infrastrukturę rowerową.

W ramach III etapu projektu w Żyrardowie powstaną kolejne, ważne odcinku tras rowerowych. Pierwsza prowadzić będzie od ul. Kpt. Pałaca przez ul. Parkingową i ul. Nietrzebki do ul. Skrowaczewskiego. Druga – od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej (przy Zalewie Żyrardowskim) wraz z budową kładki pieszo-rowerowej z tarasem widokowym dla rowerzystów. Wartość zadań zaplanowanych do realizacji przez nasze miasto, to ponad  8,5 mln. zł, z czego prawie 6,9 mln. zł pochodzić będzie z funduszy UE.

– Bardzo się cieszę, że współpraca w ramach zawartego porozumienia partnerskiego przynosi tak znakomite efekty, że pozwala nam skutecznie realizować kolejne projekty i pozyskiwać kolejne dofinansowania – podkreśla prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. – Mam nadzieję, że rozbudowa systemu tras rowerowych w Żyrardowie przyczyni się do jeszcze większej popularyzacji jednośladów.

loga UE