Dopiero co dobiegła końca realizacja dużego projektu, w ramach którego w ciągu dwóch lat odnowione zostały i na nowo zagospodarowane tereny zieleni w naszym mieście o łącznej pow. ponad 22 ha! Już dziś wiemy, że projekt ten będzie miał swą kontynuację. Miasto przygotowuje się do zagospodarowywania brzegu Górnego Stawu, terenów zieleni wzdłuż Pisi Gągoliny i Skweru Inwalidów Wojennych RP. Na te zadania Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 8 mln zł!

Aktualnie trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej. Powstały już pierwsze koncepcje. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2022 r.

Przypomnijmy, projekt ,,Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap” dofinansowany został z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 9 755 838,86 z czego dofinansowanie UE (85%) wyniesie 8 292 463,03 zł.

Projekt obejmuje następujące inwestycje:

– Zagospodarowanie terenu zieleni przy rzece Pisi Gągolinie

Wzdłuż rzeki, od ul. Kanałowej do ul. Słowiańskiej, wybudowana zostanie ścieżka z drewnianych podestów, z tarasami, małą architekturą oraz edukacyjnymi tablicami informacyjnymi. To wyjątkowe tereny, dlatego zachowany zostanie ich naturalny charakter. Ingerencja w środowisko na tym terenie będzie jak najmniejsza. Zachowana zostanie istniejąca tam roślinność, wzbogacona będzie jedynie o nowe gatunki drzew, krzewów i bylin.

– Zagospodarowanie terenu zieleni przy Górnym Stawie

W ramach projektu tereny przyległe do stawu zostaną gruntownie oczyszczone. Do zabiegów pielęgnacyjnych została przeznaczona cała roślinność porastająca brzegi Górnego Stawu. Od ul. Nowy Świat, wzdłuż linii brzegowej stawu, do ul. Okrzei prowadzić będzie drewniana ścieżka. Projekt przewiduje również połączenie ścieżki rowerowej znajdującej się na skwerze inż. Wł. Srzednickiego z ulicą Okrzei. Cały teren zostanie doświetlony. Pojawią się elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Zaplanowane są też nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz montaż mat wegetacyjnych na brzegach stawu i  pływających wysp wegetacyjnych dla ptaków.

– Zagospodarowanie Skweru Inwalidów Wojennych RP przy ul. 1 Maja

Na terenie skweru wykonane zostaną nowe nasadzenia, pojawią się elementy tzw. małej architektury – ławki i kosze na śmieci. Wymienione zostaną również stare nawierzchnie z kostki.