Samorząd Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza właścicieli zabytków z obszaru województwa mazowieckiego, do zapoznania się z zasadami IV edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Tytuł renowacji roku mogą otrzymać zabytki w dwóch kategoriach: obiektów wpisanych do rejestru zabytków i obiektów figurujących w gminnej ewidencji zabytków. Nabór zgłoszeń trwa do 31 lipca.

Wszelkie informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie:
https://mazovia.pl/pl/konkursy/renowacja-roku-zabytkow-mazowsza-3.html