Prezydent Miasta Żyrardowa informuje o zamiarze wydzierżawienia na okres 20 lat nieruchomości znajdującej się przy placu Jana Pawła II nr 1 w Żyrardowie, dotychczasowej siedziby Urzędu Miasta Żyrardowa.

Mowa o budynku biurowym o powierzchni użytkowej 1 081,30 m2, pięciu kondygnacjach, z 41 pomieszczeniami (w tym 4 sanitariatami) oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 54 m2.

Z uwagi na planowaną w najbliższym czasie zmianę głównej siedziby Urzędu Miasta, zwolniona nieruchomość zostanie przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Żyrardowa pod nr tel. 46 880 06 15 lub 46 880 06 20 lub e-mailem: .