Obchodzony corocznie 14 października Dzień Edukacji Narodowej to święto polskiej szkoły, święto nauczycieli, uczniów i rodziców, pracowników administracji i obsługi oraz wszystkich osób zaangażowanych w rozwój polskiej oświaty. W czwartek, 13 października, odbyła się w Centrum Kultury uroczysta gala, podczas której Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski podziękował nauczycielom i dyrektorom miejskich placówek oświatowych za trud i poświęcenie, z jakim edukują oraz wychowują dzieci i młodzież.

Galę krótkim występem otworzyła Zofia Cymerska. Wydarzenie, jak co roku, jest doskonałą okazją do nagrodzenia tych, których osiągnięcia w pracy wychowawczo-dydaktycznej zasługują na szczególne wyróżnienie. Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski uhonorował nagrodami następujących nauczycieli:

Z miejskich przeszkoli:

Katarzyna Strzelecka MP5

Katarzyna Zielkiewicz MP5

Agnieszka Koczewska MP6

Ewelina Cisek MP8

Joanna Cyzman MP9

Hanna Kuchta MP9

Aneta Feder MIP10

Joanna Tomaszewska MIP10

 

Z miejskich szkół:

Luiza Biedrzycka SP1

Katarzyna Szymczak-Tryc SP1

Elżbieta Wójcik SP1

Katarzyna Banasiewicz SP1

Edyta Traczyk SP2

Ewa Wysocka SP2

Małgorzata Lesiak SP2

Marcin Gmurczyk SP2

Barbara Szczerbińska SP2

Joanna Pawelec-Stańczak SP2

Beata Duda SP2

Anna Sentowska SP2

Ariana Bruś SP3

Joanna Chechłacz SP3

Małgorzata Kruk SP3

Elżbieta Lipska SP3

Dominika Noszczak-Bielak SP3

Łukasz Puchała SP3

Agnieszka Rębielewska SP3

Beata Bieganowska SP4

Małgorzata Frejlichowska SP4

Anna Kowalczyk SP4

Renata Kucharska SP4

Iwona Agnieszka Łowicka SP6

Beata Sawicka-Mela SP6

Jacek Kowalczyk SP6

Izabela Koźbiał-Stupińska SP7

Magdalena Ewa Sowińska SP7

Dorota Trelińska SP7

Dorota Świderek-Ongirska  SP7

Agata Tovmasyan SP7

 

Z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego:

Agnieszka Przyjankowska

Kinga Sałaj

Marta Czarnocka

 

Z Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego:

Edwin Nartonowicz

 

Nagrodzeni dyrektorzy miejskich jednostek:

Pani Katarzyna Kiełczewska MP2

Pani Zofia Kwiatkowska MP5

Pani Beata Szkup MP6

Katarzyna Orzechowska MP8

Pani Grażyna Galińska MP9

Pani Beata Las-Opolska MIP 10.

Pani Aneta Anna Jeż MOJ.

Pani Małgorzata Chaber SP1

Pani Marzenna Marjańska SP2

Pani Mariola Mońko SP3

Pani Beata Marzęda – Przybysz SP4

Pani Grażyna Beliniak SP6

Pani Magdalena Szwed SP7

Pani Beata Stawicka LO

Lucjan Krzysztof Chrzanowski wręczył także podziękowania Dyrektor Wydziału Edukacji Urszuli Wieczorkiewicz-Tkacz i przekazał list dla Donaty Różańskiej p.o. Dyrektora Centrum Usług Wspólnych.

Żyrardowska edukacja może poszczycić się dodatkowymi odznaczeniami i nagrodami przyznanymi przez Prezydenta RP, Ministra Edukacji i Nauki oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty:

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę: Iwona Bogumił  SP4

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę: Barbara Pikuła –Marczak SP7

Złoty Medal za długoletnią Służbę: Maria Tomaszewska SP6 i Bożena Fiołek SP4

Brązowy Krzyż Zasługi: Jolanta Jankowska SP6

Srebrny Krzyż Zasługi: Pani Jolanta Bakalarska SP7

Medal Komisji Edukacji Narodowej:

Elżbieta Lipska SP3

Małgorzata Obłąkowska-Puszek SP3

Lidia Piskorz SP3

Anna Duch SP3

Joanna Chechłacz SP3

Teresa Filutowska SP4

Małgorzata Frejlichowska SP4

Hanna Wolniewicz SP6

Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty: Lidia Piskorz SP3 i Bożena Łodzińska SP7

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki Beata Marzęda-Przybysz SP4

 

Klamrą zamykającą obchody Dnia Edukacji Narodowej w Żyrardowie był koncert Agi Zaryan.  Wybitna polska wokalistka jazzowa od pierwszych dźwięków wprawiła publiczność w znakomity nastrój. Mamy nadzieję, że występ będzie dobrze wspominanym przez nauczycieli prezentem.