Wraz z rekomendacją kandydatury Żyrardowa, uzyskaną z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w procesie przygotowania wniosku o wpis XIX-wiecznej osady fabrycznej na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, nasze miasto wzbudza coraz większe zainteresowanie w środowiskach eksperckich. W ubiegłym tygodniu gościliśmy w Żyrardowie naukowców z Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH, na których Żyrardów wywarł ogromne wrażenie.

Polski Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH to wiodąca organizacja o zasięgu międzynarodowym, której działalność skupia się na popularyzowaniu wiedzy o zabytkach techniki, będących wytworem myśli inżynierskiej i pracy człowieka. TICCIH jest organizacją doradczą UNESCO w zakresie dziedzictwa przemysłowego.

Naukowcy spędzili w Żyrardowie cały dzień, zwiedzając naszą perełkę architektoniczno – urbanistyczną, będącą na dobrej drodze do wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Wizyta ekspertów w naszym mieście była również okazją dla mieszkańców zainteresowanych zabytkami techniki do wysłuchania ciekawych referatów poświęconych zagadnieniom związanym z ochroną i rewitalizacją dziedzictwa przemysłowego. Na seminarium naukowe z udziałem ekspertów TICCIH zaprosił do Resursy Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.

Jeden z referatów poświęcony był Żyrardowowi. Miasto, masa, maszyna – cytat Tadeusza Peipera oddający zachwyt nad cywilizacją nowoczesności, był kanwą, na której oparła swoje wystąpienie Maria Badeńska-Stapp z Biura ds. UNESCO Urzędu Miasta Żyrardowa, prezentująca wyjątkowość zabytkowej tkanki Żyrardowa oraz inwestycje, mające na celu pielęgnowanie naszego przemysłowego dziedzictwa, jak też jego wykorzystanie dla rozwoju miasta.