Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Żyrardowie 8 września świętowali w Centrum Kultury Dzień Strażnika Miejskiego.

Misją Straży Miejskiej jest służenie mieszkańcom, pomaganie w rozwiązywaniu ich problemów oraz wspomaganie działań związanych z utrzymaniem ładu i porządku w mieście.

Z okazji Dnia Strażnika Miejskiego, Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa Adam Lemiesz, w imieniu Prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, złożył na ręce Zbigniewa Biegańskiego Zastępcy Komendanta SM najserdeczniejsze życzenia pomyślności w życiu zawodowym oraz satysfakcji z pełnionej służby. Życzył strażnikom, aby dobrze wypełniana, codzienna praca dawała im poczucie spełnienia i była nieustannie źródłem zadowolenia.

Przyłączamy się do gratulacji i wyrazów wdzięczności. Życzymy spokojnej pacy, szacunku ze strony mieszkańców oraz pomyślności w życiu osobistym.