W Dniu Samorządu Terytorialnego Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski spotkał się z pracownikami Urzędu Miasta Żyrardowa, by podziękować za prace na rzecz miasta i mieszkańców. Skierował także wyrazy uznania oraz życzenia do wszystkich samorządowców oraz pracowników instytucji samorządowych.