Dziś po południu w budynku Resursy Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski wraz ze swoim zastępcą Adamem Lemieszem, spotkali się z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa, spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, zorganizowano w okrojonym składzie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie reprezentowała pani Dyrektor Ewa Lasecka wraz z kilkoma pracownikami, z kolei Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie reprezentowała pani Dyrektor Agnieszka Karwat.

Jestem bardzo wdzięczny za Waszą pracę i zaangażowanie w misje niesienia pomocy naszym mieszkańcom. Jest to niełatwa praca, zwłaszcza w tak trudnym czasie jak pandemia. Tym bardziej dziękuję za Państwa zaangażowanie. Jesteście niejednokrotnie jedyną nadzieją dla osób, które czują strach przed życiem. Uważajcie na siebie i kontynuujcie swoje dzieło – powiedział Prezydent Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Przedstawiciele wspomnianych instytucji otrzymali z rąk włodarzy miasta dyplomy okolicznościowe, kwiaty oraz okolicznościowy upominek dla wszystkich pracowników. 21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego, który jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych.