Świąteczna akcja „Podziel się dobrem”, realizowana pod patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa, powoli staje się żyrardowską tradycją. Podobnie jak przed Świętami Bożego Narodzenia, tak również teraz, przez Wielkanocą, do osób potrzebujących wsparcia trafiły paczki żywnościowe.

Aż do Wielkiej Soboty dzielni wolontariusze i pomocnicy Prezydenta Miasta Żyrardowa pukali do drzwi tych mieszkańców, którym z powodów finansowych najtrudniej nakryć świąteczny stół. Wręczane żyrardowianom świąteczne paczki były efektem między innymi zbiórki żywności przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Przymierze dla Żyrardowa oraz Urząd Miasta Żyrardowa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, mieszkańcom i ludziom dobrej woli, którzy zaangażowali się w ten projekt i spowodowali, że minione święta były szczęśliwsze, a na twarzach obdarowanych pojawił się uśmiech.

Specjalne podziękowania dla:

  • Zarządu Stowarzyszenia Przymierze dla Żyrardowa
  • Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie
  • Pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa
  • Pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Żyrardowie
  • Miejskich i powiatowych radnych
  • Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie
  • Centrum Kultury w Żyrardowie
  • Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Żyrardowie
  • Żyrardowskiego Powiatowego WOPR
  • WOT

Warto pomagać, bo dobro powraca!