Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w ul. Dekerta i ul. Mielczarskiego oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej (wzdłuż brzegu Zalewu Żyrardowskiego), to inwestycje, które już niebawem zakończą się, a mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z wybudowanej infrastruktury drogowej.

W ul. Dekerta i ul. Mielczarskiego trwają prace polegające na wykonaniu oznakowania poziomego. Przypomnijmy, że budowa parkingów „Parkuj i Jedź”, w ramach których przebudowane zostały m.in. nawierzchnie jezdni i chodników na tych ulicach, realizowana jest w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF  poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”.

Na parkingu zlokalizowanym w pasie drogowym ul. Dekerta, powstało 13 miejsc postojowych dla samochodów i 20 miejsc parkingowych dla rowerów. Na parkingu w ul. Mielczarskiego oraz na działkach w sąsiedztwie drogi, powstały 33 miejsca postojowe dla samochodów i 20 miejsc parkingowych dla rowerów.

Ponadto inwestycja obejmowała: przebudowę jezdni, chodników oraz remont istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych; wykonanie odwodnienia jezdni i chodników poprzez budowę kanału deszczowego i wpustów ulicznych; budowę systemu monitoringu wizyjnego; wykonanie energooszczędnego oświetlenia; budowę kanalizacji teletechnicznej oraz montaż wiat na rowery.

Droga rowerowa wzdłuż zalewu

Kończy się też budowa ponadkilometrowego odcinka ścieżki rowerowej od ul. Słowiańskiej do ul. Ziołowej. W poniedziałek Wykonawca przystąpił do ostatniego ważnego etapu prac, tj. wykonania nawierzchni  z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Ścieżka ma ok. 1104 m długości. Dla jej wybudowania konieczne było wykonanie umocnienia brzegu zalewu. Ponadto wybudowano: kładkę pieszo-rowerową o konstrukcji stalowo – drewnianej, linię oświetlenia wzdłuż ścieżki, drenaż do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni bitumicznej oraz przejścia dla płazów.

Ścieżka rowerowa wybudowana została w ramach Projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”.

Obie inwestycje powinny zakończyć się na przełomie maja i czerwca br.