Dziś Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski spotkał się z Panią Beatą Stawicką, Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie, by oficjalnie pogratulować ostatnich sukcesów szkoły i złożyć na ręce Pani Dyrektor wyrazy uznania również dla nauczycieli, rodziców, a przede wszystkim uczniów, bo to przede wszystkim dzięki ich ciężkiej i systematycznej pracy liceum zajmuje wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach. Na spotkaniu z Prezydentem uczniów reprezentowała Julia Magdalena Ciężka – uczennica klasy 2d czteroletniego liceum, finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

To właśnie między innymi dzięki sukcesom uczniów w olimpiadach przedmiotowych, nasz żyrardowski ,,Czerwoniak” otrzymał tytuł Srebrnej Szkoły, przyznany w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2021,organizowanym po raz dwudziesty trzeci przez „Perspektywy”.

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie znalazło się w tym rankingu po raz kolejny, uzyskując w tym roku 377. miejsce w Polsce i 84. w województwie mazowieckim. Ponadto po raz pierwszy szkoła znalazła się w Rankingu Szkół Olimpijskich 2021! Nasze liceum zostało sklasyfikowane na 170 miejscu. Miejsca w rankingu zaowocowały statusem Srebrnej Szkoły.

Jak podkreśla Dyrektor Beata Stawicka, na sukces złożyły się wyniki egzaminu maturalnego, w tym roku zdawalność egzaminu była na poziomie 99%. Średnia wyników z przedmiotów maturalnych kształtowała się powyżej średniej Powiatu Żyrardowskiego a niejednokrotnie powyżej średniej krajowej oraz sukcesy naszych uczniów w olimpiadach przedmiotowych.

Obecna na spotkaniu z Prezydentem, Julia Magdalena Ciężka, jak już wspomnieliśmy, została finalistką Olimpiady Literatury i Języka Polskiego a Konrad Karczewski uczeń klasy 2Dg trzyletniego liceum został finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej Polskiej im. mjr. Marka Gajewskiego”. Uczniowie ci, zostali laureatami stypendium Prezydenta Miasta Żyrardowa w roku szkolnym 2020/2021, a Konrad Karczewski jest również stypendystą Prezesa Rady Ministrów.

Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski wraz z gratulacjami przekazał dla wszystkich uczniów sukcesów w nauce, czerpania radości i satysfakcji z nauki, kolejnych tak prestiżowych tytułów i wysokich pozycji liceum w rankingach, a całej społeczności szkolnej szybkiego, upragnionego chyba przez wszystkich powrotu do normalności.