15 maja br. druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie w Centrum Kultury obchodzili Dzień Strażaka. Spotkanie ochotników  pozwoliło również na przeprowadzenie walnego zebrania sprawozdawczo- wyborczego.

Dotychczasowy prezes jednostki Andrzej Oklesiński rozpoczął zebranie od przedstawienia zeszłorocznych statystyk. Mogliśmy się m.in. dowiedzieć, że w 2020 roku druhowie z lokalnej jednostki odnotowali 148 wyjazdów interwencyjnych. Najaktywniejszym druhem był Artur Nowak, który brał udział w 102 akcjach, a tuż za nim uplasował się Mariusz Wysocki.

W Sali widowiskowej CK pojawili się również przyjaciele jednostki. Prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego reprezentował jego zastępca Adam Lemiesz, który przekazał ochotnikom podziękowania za ciężką pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Najważniejszym punktem programu były jednak wybory nowego zarządu OSP. Nowym prezesem jednostki został Mariusz Wysocki, a wiceprezesem Paweł Sajak. We władzach jednostki znaleźli się także: Artur Nowak- naczelnik, Łukasz Waloch- zastępca naczelnika, Mateusz Góra- gospodarz, Edyta Olczak- skarbnik i Krystian Komosa- sekretarz.