Projekt ,,Nauka wokół nas” jest szóstym projektem koordynowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Żyrardowie w ramach programów Unii Europejskiej międzynarodowej wymiany naukowej młodzieży – SOKRATES, COMENIUS i teraz – ERASMUS+. I choć pandemia pokrzyżowała zrealizowanie wszystkich zaplanowanych w ramach projektu działań, przyszedł czas na jego podsumowanie.

Celem projektu było wzbudzanie zainteresowania naukami przyrodniczymi w atrakcyjny, innowacyjny sposób, doskonalenie używania współczesnych technologii, współpraca międzynarodowa w obcym języku, pokazanie/zobaczenie i doświadczenie różnorodności kultur.

Pod kierunkiem nauczycieli liceum uczniowie pracowali w grupach i zajmowali się następującymi problemami:

– Ziemia jako planeta w Układzie Słonecznym (zjawisko dnia i nocy, dnia i nocy polarnej, pływy w   różnych częściach świata, wygląd nocnego nieba, fazy Księżyca, zaćmienie Słońca i Księżyca, zorza polarna, obserwacje astronomiczne).

– Życiodajna woda (źródła wód mineralnych, wody geotermalne, balneologia, problem czystości   wody i ścieków, badanie składu chemicznego wody, akwakultura i hodowla ryb).

– Fizyka jądrowa – przekleństwo czy błogosławieństwo ludzkości (współczesne badania w fizyce jądrowej i cząstek elementarnych, najnowsze odkrycia, instytuty badań jądrowych i cząstek elementarnych, energia jądrowa – elektrownie jądrowe, pojazdy z napędem jądrowym, zastosowania   medyczne, promieniowanie jądrowe i odpady promieniotwórcze).

– „… napełnijcie Ziemię i czyńcie ją sobie poddaną…” (źródła energii – odnawialne i nieodnawialne,    surowce mineralne, elektrownie, problem zanieczyszczeń, toksycznych odpadów i ochrony środowiska).

– Nasza niewiarygodna Ziemia (fotografowanie form geologicznych i wyjaśnianie ich budowy i powstawania – uskoki, lodowce, doliny i jeziora polodowcowe, moreny i drumliny, typy skał i  łańcuchów górskich, twardzielce i ostańce, gołoborza, zjawiska wulkaniczne, trzęsienia ziemi, gejzery   i gorące źródła, zjawiska krasowe, pole magnetyczne Ziemi).

– Nie moglibyśmy się bez nich obejść (wyjaśnianie zasad działania urządzeń używanych w życiu codziennym i ilustrowanie ich doświadczeniami – komputer, internet, pendrive, telefon komórkowy, GPS, radio, telewizor, radar, laser, płyta CD i DVD, kuchenka mikrofalowa, kuchenka indukcyjna, prądnica, silnik).

– Zjawiska fizyczne w fotografii (fotografowanie zjawisk fizycznych w przyrodzie i wyjaśnianie ich za pomocą praw fizyki).

Obecnie krajami partnerskimi naszego Liceum są: Francja, Malta, Grecja, Finlandia, Islandia. W każdym z nich odbyły się tygodniowe spotkania robocze, podczas których uczniowie ,,Czerwoniaka” mieszkali w domach uczniów z zagranicy, uczestniczyli w różnorodnych warsztatach, odwiedzali placówki naukowe, bioelektrownię, wykonywali pokazy eksperymentów naukowych, poznawali kulturę i przyrodę danego kraju, a przede wszystkim doskonalili komunikację w obcych językach i zawierali znajomości. W każdym spotkaniu  uczestniczyło 5 uczniów i dwóch nauczycieli z naszej szkoły.

W marcu zeszłego roku miało się odbyć spotkanie robocze w Żyrardowie. Pandemia je uniemożliwiła – mówi koordynator projektu, Danuta Czyżewska. – Mieliśmy do niedawna nadzieję na goszczenie w naszym mieście uczniów i nauczycieli z zagranicy. Pomimo przedłużenia czasu projektu, musimy odbyć spotkanie jak najszybciej (ze względu na różnice w czasie egzaminów, przerw letnich). Stąd, jedynym teraz rozwiązaniem jest spotkanie online. A zatem podsumowanie projektu odbędzie się 29 kwietnia, o godz. 13:30, w Resursie. Spotkanie transmitowane będzie na profilach społecznościowych Telewizji Żyrardowskiej i Liceum. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia spotkania online!

grafika promująca projekt Erasmus