W Centrum Usług Społecznych trwają przygotowania do wdrożenia od nowego roku szerokiej gamy usług społecznych, odpowiadających na realne potrzeby mieszkańców i – co najważniejsze – świadczonych nieodpłatnie. Zachęcamy gorąco do zapoznania się z ofertą i zgłaszania chęci skorzystania z określonych usług.  

W ofercie Centrum Usług Społecznych znalazły się:
– wsparcie psychologiczne dla osób, które znalazły się w szczególnej sytuacji życiowej,
– pomoc dietetyka w zmianie nawyków żywieniowych dla dzieci i dorosłych,
– rehabilitacja wad postawy i zajęcia logopedyczne dla dzieci,
– poradnictwo specjalistyczne świadczone przez policjantów, strażników miejskich, prawnika, psychologa czy pracownika socjalnego

Jest też szeroka gama usług adresowanych do seniorów, osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, świadczonych w środowisku zamieszkania takie, jak:
– teleopieka
– porady psychologa, prawnika,
– usługi techniczne tzw. ,,złotej rączki”
– usługi transportowe

Z usług tych już niedługo będą mogli skorzystać mieszkańcy Żyrardowa, bez względu na sytuację finansową.

Wyjście do mieszkańców z tak bogatą ofertą bezpłatnych usług możliwe jest dzięki pozyskanemu przez Miasto Żyrardów dofinansowaniu w kwocie 3 125 000 zł na realizację projektu pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.

Aby przyśpieszyć proces naboru wniosków, który ruszy już niebawem, Centrum Usług Społecznych zwraca się do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie zainteresowania skorzystaniem z usług przewidzianych w Programie. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod nr tel.: 46 855 31 26 w. 12, kom. 519 441 704, mailem na adres , bądź osobiście w siedzibie CUS przy ul. Armii Krajowej 3, w godz. 8.00 – 16.00.

Program Usług Społecznych dostępny jest na stronie internetowej www.cus-zyrardow.pl lub na miejscu, w siedzibie CUS. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i zgłaszania zainteresowania!

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.