Centrum Usług Społecznych informuje o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr 03/MDS/CUS/2024 z dnia 14.05.2024 r. na realizację zadania pod nazwą „Senior- Artysta bez czasu i granic” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024 r.”