Jeszcze w tym roku w Żyrardowie powstanie Centrum Usług Społecznych, które jako nowa jednostka organizacyjna zastąpi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrardowie oferując mieszkańcom wachlarz usług społecznych odpowiadających ich oczekiwaniom. Na realizację tego projektu miasto pozyskało ponad 3 miliony złotych.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie – taki właśnie tytuł otrzymał projekt, na którego realizację miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych, które będą odpowiadały potrzebom lokalnej społeczności. Wszystko to będzie wdrażane poprzez wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców naszego miasta. Będą one dostosowane do specyfiki wspólnoty samorządowej, poprzez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, które powstanie jako nowa jednostka organizacyjna Miasta Żyrardowa.

Centrum Usług Społecznych wprowadzi nową jakość w zakresie usług społecznych oferowanych mieszkańcom. Będzie to miejsce tętniące życiem, gdzie usługi społeczne będą planowane w taki sposób, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców. Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, stworzymy instytucję przyjazną i skuteczną w swoim działaniu. Jestem przekonany, iż mieszkańcy zauważą nie tylko zmianę organizacyjną, ale przede wszystkim skuteczność i różnorodność działania – powiedział Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Miasto Żyrardów jeszcze w tym roku dokona przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. Nowa jednostka organizacyjna będzie odpowiedzialna za zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie określonych usług społecznych oraz ich koordynacji.

Poprzez realizację projektu objęte zostaną wsparciem również osoby, które dotychczas nie korzystały z usług pomocy społecznej. Ponadto zostaną połączone – jeśli będzie, co do tego zasadność – istniejące instrumenty wsparcia usługowego oraz nowo wypracowane usługi społeczne, odpowiadające na niezaspokojone potrzeby mieszkańców. W ramach tworzenia CUS zostaną dokonane kompleksowe zmiany organizacyjne w procesie realizowania usług społecznych. Jednak, aby odpowiednio dopasować ofertę nowopowstającej jednostki do potrzeb mieszkańców, przeprowadzono diagnozę potrzeb różnych grup mieszkańców naszego miasta. Dzięki czemu będzie można zaoferować kompleksowe wsparcie, dostępność i odpowiednie usługi dla różnych grup docelowych.

Sprawność oraz płynność funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w dużej mierze zależeć będzie od pracowników jednostki. Dlatego w tym zakresie, nowa jednostka zapewni możliwość zbudowania ścieżki rozwoju, niezbędne szkolenia i doradztwo.

Działania CUS będą opierały się na wprowadzeniu nowych usług społecznych z zakresu: pomocy społecznej; promocji i ochrony zdrowia; edukacji publicznej; pobudzania aktywności obywatelskiej: reintegracji zawodowej i społecznej. Jednak ostateczny zakres oraz przewidziane w nim usługi społeczne będą wynikały z przeprowadzonej diagnozy, której wyniki poznamy już niedługo.