Prezydent podpisał umowy z Wykonawcami na realizację robót. Obie inwestycje uzyskały dofinansowanie w sumie do  9.500.000,00 zł. z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

– Krajobraz żyrardowskich dróg stale się poprawia, a dzięki naszej skuteczności w pozyskiwaniu środków szybciej realizujemy plany – powiedział prezydent po podpisaniu umów. – Wiele jest wciąż do zrobienia, ale cieszę się że sukcesywnie udaje nam się poprawiać codzienność kolejnych mieszkańców Żyrardowa.

Zadanie pn. Rozbudowa ulicy Witosa od ul. M. Ogińskiego do ul. Marcowej wraz z budową kanalizacji deszczowej zrealizuje firma ROBOKOP Grzegorz Leonowicz z Milanówka.

Do wykonania jest bardzo szeroki zakres prac. Wybudowana zostanie jezdnia bitumiczna, zjazdy do posesji, po jednej stronie jezdni powstanie chodnik, a po drugiej stronie jezdni zabezpieczony zostanie teren pod budowę w przyszłości ścieżki rowerowej.

Na dwóch skrzyżowaniach – z ul. K. Szymanowskiego i ul. Ireny Przybysz – wybudowane zostaną wyniesienia.

Będzie też dużo zieleni przyulicznej – trawniki, nowe drzewa (klony i lipy), a także krzewy (róże i berberysy).

Powstanie nowe oświetlenie uliczne, a istniejące zostanie rozbudowane.

W ramach zadania wybudowana zostanie także kanalizacja deszczowa o długości 1915 m., od Ogińskiego do Parkingowej oraz kanał technologiczny.

Ponadto konieczne jest usunięcie kolizji słupów linii napowietrznej i linii kablowej NN, zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE oraz zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej POLKOMTEL

Realizacja inwestycji potrwa 13 miesięcy. Wartość przedmiotu umowy to 10 762 500,00 zł;

Przebudowę ul. Wrzosowej Prezydent powierzył firmie Eureka Budownictwo Daria Dąbrowska z Warszawy. Przedmiot umowy obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, zjazdów i chodników po obu stronach jezdni. Ponadto wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz kanał technologiczny. Prace potrwają 6 miesięcy. Koszt inwestycji to 1 702 879,65 zł;

Obie inwestycje realizowane są w ramach zadania pn. „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Żyrardowa poprzez modernizację sieci dróg”.

ul. Wrzosowa

ul. Witosa