Kolejna inwestycja drogowa, która wkrótce rozpocznie się, dotyczy ulicy zlokalizowanej na zabytkowym terenie dawnej ,,Centrali” Zakładów Lniarskich. Po budowie ul. Nowy Świat, skweru inż. Władysława Srzednickiego i zagospodarowania terenu wokół Górnego Stawu, przyszedł czas na budowę  ul. Lniarskiej.

Ulica Lniarska jest częścią strategicznego ciągu komunikacyjnego na tym obszarze miasta, łączy bowiem ul. Hiellego z ul. Nowy Świat. Wybudowanie ulicy zdecydowanie poprawi  funkcjonalność pofabrycznej ,,Centrali”, usprawniając ruch samochodów i pieszych. Będzie to jednocześnie kolejne zadanie rewitalizacyjne miasta, które pozytywnie wpłynie na wizerunek dzielnicy, zachowując jednocześnie jej industrialny charakter.

Na przebudowę drogi Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski podpisał umowę z firmą Eureka Budownictwo Daria Dąbrowska.

Zakres prac zaplanowanych do realizacji w tej ulicy, to m.in. budowa nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów do posesji, budowa oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. Wzdłuż ulicy przewidziana jest także zieleń i mała architektura.

Projekt budowy ulicy i zagospodarowania terenu został opracowany w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”, był poddany konsultacjom społecznym i zatwierdzony przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Budowa ul. Lniarskiej powinna zakończyć się do końca tego roku. Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wyniesie 4 090 000 zł. Inwestycja jest współfinansowana w wysokości 2 000 000 zł ze środków Województwa Mazowieckiego.