Już od 1 czerwca dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat z terenu miasta Żyrardowa oraz ich rodzice mogą skorzystać z bezpłatnych świadczeń rehabilitacyjnych i edukacyjnych w ramach programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży w mieście Żyrardów na lata 2023-2025.

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski podpisał umowę na realizację zadania z Pracownią Fizjoterapii dr Wójcicka, funkcjonującą przy ul. Piastowskiej 13c w Żyrardowie. Świadczenia są współfinansowane przez Miasto Żyrardów oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Do programu kwalifikują się dzieci i młodzież spełniający łącznie następujące warunki:
– miejscem zamieszkania jest miasto Żyrardów (oświadczenie rodzica uczestnika),
– wiek 7-17 lat,
– rozpoznanie wady postawy i/lub niepełnosprawności narządu ruchu (zaświadczenie od lekarza POZ/specjalisty),
– skierowanie na rehabilitację leczniczą od lekarza POZ, lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty,
– pisemna zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w programie;

Kryterium wykluczającym zaś jest korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych ze środków publicznych przez NFZ, ZUS, KRUS, PFRON lub Urząd Miasta Żyrardowa z powodu ww. problemów zdrowotnych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu (oświadczenie rodzica uczestnika).

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem telefonu: 577 438 742 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: