Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski podpisał umowę na realizację ważnej inwestycji drogowej, która usprawni komunikację w rejonie skrzyżowania ulic Skrowaczewskiego, Kapitana Pałaca i Izy Zielińskiej, poprawiając bezpieczeństwo ruchu drogowego.  

Przedmiotem umowy jest przebudowa ul. Skrowaczewskiego i ul. Kapitana Pałaca, na odcinku od projektowanej zatoki autobusowej do skrzyżowania z ul. F.de Girarda, wraz z przebudową skrzyżowania ulic Skrowaczewskiego, Kapitana Pałaca i Izy Zielińskiej, która polegać będzie na wykonaniu ronda umożliwiającego bezkolizyjne poruszanie się pojazdów.

Wykonawcą zadania jest firma Mabau sp. z o. o. sp.k.

W zakres prac przewidzianych w ramach inwestycji wchodzą m.in.:

– Przebudowa skrzyżowania ulic Skrowaczewskiego, Kapitana Pałaca, Izy Zielińskiego polegająca na budowie ronda.
– Przebudowa nawierzchni tych ulic na pewnych odcinkach.
– Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Skrowaczewskiego.
– Budowa/przebudowa ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów indywidualnych oraz publicznych.
– Budowa zatok autobusowych.
– Przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i elektroenergetycznej, przebudowa oświetlenia oraz sieci monitoringu miejskiego.

Wartość robót wynosi 3.399.999,21 zł.

Inwestycja ta realizowana jest z udziałem środków zewnętrznych w wysokości prawie 90 proc. jej wartości, w ramach Projektu: „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

prezydent i wykonawca inwestycji po podpisaniu umowy