Na ostatniej sesji Rady Miasta Żyrardowa przyjęta została zaproponowana przez Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego uchwała, skutkująca podwyżką dodatków funkcyjnych dla nauczycieli,  którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora oraz pełniących inne stanowisko funkcyjne.

Dokładamy starań, by sukcesywnie poprawiać warunki pracy w naszych placówkach oświatowych i zasady wynagradzania nauczycieli – mówi prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. – Aktualnie podwyższamy dodatki funkcyjne, bo piastowanie dodatkowych funkcji, jak wychowawstwo czy zarządzanie placówką, wymaga wyjątkowego zaangażowania, a przede wszystkim ogromnej odpowiedzialności. Dążymy do tego, aby wszyscy nauczyciele zatrudnieni w miejskich placówkach oświatowych mieli poczucie, że są godnie wynagradzani za swą prace.

Po wejściu w życie uchwały, nauczyciele otrzymają podwyżkę dodatku funkcyjnego, którego wysokość uzależniona będzie od pełnionej funkcji. Tak przedstawiać się będą miesięczne stawki dodatku po podwyżce:

– dyrektor szkoły: 2000 zł – 2500 zł,
– wicedyrektor szkoły, w przypadku jednego stanowiska wicedyrektora w danej szkole: 1200 zł – 1500 zł,
– wicedyrektor szkoły, w przypadku kilku stanowisk wicedyrektora w danej szkole: 900 zł – 1200 zł,
– dyrektor przedszkola: 1200 zł – 1500 zł,
– wicedyrektor przedszkola: 700 zł – 1000 zł,
– dyrektor Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego: 900 zł – 1200 zł,
– wychowawca klasy, nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym: 450 zł
– mentor, opiekun stażu: 250 zł.

Projekt zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, tj. Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz Międzyzakładową Komisją Nr 1016 Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.