Okres zimowy, w szczególności gdy temperatura spada poniżej zera, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w trudnych zimowych warunkach. Osoby takie nie zawsze zgłaszają się po pomoc i nie zawsze uda się z taką pomocą do nich dotrzeć na czas. 

Dlatego też prosimy o zwracanie uwagi w swoim otoczeniu na osoby samotne, bezdomne, nieporadne lub uzależnione od alkoholu, przebywające na klatkach schodowych, w piwnicach, letnich altanach i pustostanach. Nie bądźmy obojętni. Nasza postawa może uratować czyjeś życie.

Zaobserwowane sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu prosimy informować służby miejskie:

– Straż Miejska, ul. 1-go Maja 50, nr tel. 46-855-24-20, 986,
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Armii Krajowej 3, tel. 46-855-31-26.